Všeobecné podmínky

Smluvní podmínky portálu Hypohlídka.cz


1. Úvodní ustanovení

Tyto smluvní podmínky upravují vztahy vzniklé mezi provozovatelem portálu www.hypohlidka.cz Tomášem Kučerou IČ: 46050469, sídlem Vackova 376, Liberec 23 a Klientem využívajícím služeb uvedeného portálu.

2. Základní pojmy

Portál - www.hypohlidka.cz

Provozovatel portálu – Tomáš Kučera IČ: 46050469, sídlem Vackova 376, Liberec 23

Klient - návštěvník Portálu , který v souladu se těmito smluvními podmínkami na portálu www.hypohlidka.cz zaregistruje svoji hypotéku.

Třetí osoba - Samostatný nebo vázaný Zprostředkovatel s registrací ČNB a se splněnými podmínkami Zákona o spotřebitelském úvěru

Banka – banka nabízející hypoteční úvěr Klientovi

3. Registrace hypotéky do portálu Hypohlídka.cz

Pro využívání Portálu je nezbytné provedení registrace hypotečního úvěru Klienta. K registraci Klienta dochází vyplněním a následným odesláním formuláře „Zadej vaši hypotéku“. Tyto údaje jsou kromě kontaktního emailu Klienta plně anonymní. Klient prohlašuje a odesláním formuláře vyslovuje svůj souhlas, že se seznámil a porozuměl těmto smluvním podmínkám a bez výhrad s nimi souhlasí.

4. Využívání služby Portálu

Pro následné využívání Portálu je nezbytné doplnění osobních údajů v zaslaném formuláři v závislosti na podmínkách vybrané Banky. Klient prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé.

5. Poplatky a odměna

Služby Portálu nejsou zpoplatněny a jsou Klientovi poskytnuty zdarma. Na odměnu dle výpočtu na Portálu „ Vypočítej vaši odměnu“ není právní nárok.

6. Pravidla poskytování služeb

      Provozovatel neodpovídá za text a další obsah vkládaný Klientem.

      Klient prohlašuje, že v Portálu nebude používat urážlivých, rasistických a neetických či jinak nevhodných textů.

      Provozovatel je oprávněn k okamžitému smazání zadané hypotéky do systému Klientem.

      Provozovatel si vyhrazuje právo zásahu do systému Portálu bez nutnosti souhlasu či oznámení Klientovi.

      Všechny nabídky zaslané Portálem jsou nezávazné.

      7. Ochrana osobních údajů

       Provozovatel je oprávněn shromažďovat a uchovávat Klientem poskytnuté osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů v zabezpečené databázi. Provozovatel chrání osobní údaje Klienta prostředky a opatřeními, jež je možné na Provozovateli vzhledem dosavadnímu stupni technického rozvoje spravedlivě požadovat.

        Provedením registrace hypotéky Klient uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů Provozovatelem. (Pro úspěšnou registraci hypotéky se týká pouze emailu – ostatní osobní údaje nejsou povinné).

         Provozovatel je oprávněn pověřit třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. Provozovatel je dále oprávněn poskytnout a předat kontaktní údaje zadané Klientem v systému třetí osobě, za účelem nabídky finančních služeb.

          Provozovatel se zavazuje, že nebude získané osobní údaje využívat k marketingovým účelům.

          6. Odpovědnost provozovatele

           Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití těchto služeb Klienty či třetími osobami.

            Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé Klientům či třetím osobám v důsledku užívání či naopak nemožnosti využívání služeb Portálu nebo v souvislosti s nimi.

             Provozovatel nezaručuje stoprocentní funkčnost ani bezchybnost fungování služeb Portálu.

             7. Ostatní ustanovení

             Tyto smluvní podmínky, jakož i práva a povinnosti zde neuvedené se řídí dle platných a účinných ustanovení českého právního řádu.

             8. Účinnost

             Toto znění smluvních podmínek nabývá účinnosti dne 7.12.2017